Členské příspěvky pro kalendářní rok 2019


Členské příspěvky hráčů (dále jen ČPH) jsou nedílnou plánovanou příjmovou položkou klubu, která je důležitou a doplňují součástí klubového rozpočtu. ČPH pomáhají dokrýt část nákladů nezbytných k fungování jednotlivých oddílů-celků, jako jsou tréninkové pomůcky a zápasové vybavení, dopravné k přípravným a soutěžním zápasům, náklady na kvalifikované trenéry, pronájmy sportovišť apod. Další příjmy SFK Vrchovina z.s. plynou ze sponzorských darů a reklamy, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených grantů, dotací apod. Výši ČPH stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro kalendářní rok a rovněž určuje systém jejich placení. Z ČPH klub za každého hráče uhradí příspěvky OTS (ČUS) a povinné členské příspěvky FAČR na danný kalendářní rok.

Příspěvek hráče, bez školičky:

a) 2.500,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019

nebo

b) 2x 1.250,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019 a v období 1. 9. – 31. 10. 2019

Příspěvek hráče školičky:

a) 1.000,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019

nebo

b) 2x 500,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019 a v období 1. 9. – 31. 10. 2019