top of page

Členské příspěvky pro kalendářní rok 2019


Členské příspěvky hráčů (dále jen ČPH) jsou nedílnou plánovanou příjmovou položkou klubu, která je důležitou a doplňují součástí klubového rozpočtu. ČPH pomáhají dokrýt část nákladů nezbytných k fungování jednotlivých oddílů-celků, jako jsou tréninkové pomůcky a zápasové vybavení, dopravné k přípravným a soutěžním zápasům, náklady na kvalifikované trenéry, pronájmy sportovišť apod. Další příjmy SFK Vrchovina z.s. plynou ze sponzorských darů a reklamy, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených grantů, dotací apod. Výši ČPH stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro kalendářní rok a rovněž určuje systém jejich placení. Z ČPH klub za každého hráče uhradí příspěvky OTS (ČUS) a povinné členské příspěvky FAČR na danný kalendářní rok.

Příspěvek hráče, bez školičky:

a) 2.500,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019

nebo

b) 2x 1.250,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019 a v období 1. 9. – 31. 10. 2019

Příspěvek hráče školičky:

a) 1.000,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019

nebo

b) 2x 500,- Kč splatných v období 1. 3. – 30. 4. 2019 a v období 1. 9. – 31. 10. 2019

Pokud jsou v SFK Vrchovina registrováni hráči- sourozenci , pak je příspěvek např. dvojice krácen vždy na polovinu (platí u mládeže do kategorie dorost U19).

Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem na účet SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě:

- číslo účtu je 1623701369/0800 Česká spořitelna a.s.

- do variabilního symbolu vždy uvést rok narození hráče/hráčky

- do zprávy pro příjemce vždy uvést příjmení a jméno hráče/hráčky

- zvolený systém platby (jedna ze dvou variant) nemůže být během kalendářního roku měněn

- platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazeny a nemusí být klubem uznány

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu. E-mail: sfkvrchovina@nmnm.cz (mob. 732 239 626).

121 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page