top of page

Nová přístupná plocha u hřiště

Jednání se zástupci vedení Města, jednotlivými odbory radnice a také ředitelkou I. ZŠ paní Mgr. Hanou Knapčokovou vyústilo ke změnám, které budou zlepšením jak pro fotbalisty, ale také pro děti z přístavby I. ZŠ.


Podařilo se totiž dojednat odstranění zeminy, která byla po dlouhá desetiletí uložena na okraji mezi plochou hřiště a plochou, kde je do budoucna plánováno kluziště. Tento “val” spolu s modrým plechovým plotem jistě nepatřil mezi ozdoby fotbalového hřiště či města, nehledě na to, že fakticky neumožňoval přirozené užívání této plochy a velmi výrazně ji zmenšoval. Přirozené propojení těchto dvou ploch přinese zlepšení tréninkových možností pro fotbalisty, kteří alespoň trochu odlehčí hlavnímu hřišti, ale také možnost využití této plochy pro cvičení dětí z přístavby I.ZŠ. Domluva s paní ředitelkou Mgr. Knapčokovou je zhruba následující: dopoledne děti ze školy” - odpoledne mladí fotbalisté. Větší využívání a “zviditelnění” tohoto prostoru povede jistě i k eliminaci nežádoucích jevů, jako je pobývání a pospávání lidí bez domova ve stínu keřů a stromů v těsné blízkosti za přístavbou I.ZŠ. A to včetně konzumace alkoholu a zanechávání nepořádku kolem sebe. Při jednání s jednotlivými účastníky procesu jsem ocenil jejich vstřícnost a konstruktivní řešení této otázky. Poděkování patří především panu starostovi M. Šmardovi a panu místostarostovi S. Markovi, kteří vnímali tuto akci jako pozitivní a prospěšnou pro všechny zmíněné subjekty. Vynikající práci pak odvedla stavební firma pana J. Svobody, která úpravy provedla velmi rychle a kvalitně. Za zmínku stojí i to, že při této akci pomohli i členové klubu SFK, kteří brigádně odvedli cca 25 hodin práce. Celá akce ještě není hotová- nyní nás čeká provedení zatravnění, a pak především výstavba nového oplocení. Zde doufáme, že se nám opět povedou jednání na radnici a zajistíme oplocení těchto městských pozemků z městského rozpočtu. A až se v rozpočtu najdou za rok nebo deset let finance na výstavbu kluziště, tak budoucí stavba již bude mít ulehčenou pozici a fotbalisté již třeba budou ve svém areálu u Medinu :-)

Stále tomu věřím, jsem životní optimista.

Děkuji všem

Václav Peňáz , předseda SFK Vrchovina

310 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page